Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Nieuwbouw

Gesitueerd op de noordelijke hoekkavel van de locatie Karel Klinkenbergstraat in Amsterdam Nieuw-West worden in 2017, verdeeld over vijf bouwlagen, ca. 20 appartementen gerealiseerd. Er is een combinatie van woningtypen mogelijk tussen 60 en 150 m2, met voor alle woningen een erker of een buitenruimte, vanaf ca. € 2.150/m2 voor een à la carte woning zonder afwerking. Architect Sophie Valla wil een innovatief en kwalitatief hoogwaardig woonblok realiseren dat de wensen van de leden in acht neemt en binnen het kader valt van het stedenbouwkundige plan (het stadsdeel vereist o.a. dat de woningen klimaatneutraal worden opgeleverd) en de welstandcriteria voor Overtoomse Veld. Hierbij wordt m.n. gezocht naar de beste oplossingen voor energiebesparing op lange termijn. OFME is verantwoordelijk voor de duurzaamheid van het project, van de ontwerpfase tot en met de oplevering.

Zie ook: www.GoWestbouwgroep.com
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/

Passiefhuis

Een Passiefhuis heeft niet alleen een extreem lage energierekening, ook heeft het een zeer gezond binnenklimaat. Het basisidee van Passiefbouw is als volgt: door het warmteverlies zodanig te verlagen dat het zelfs op de koudste dag van het jaar (in Nederland plm. -10°C) niet meer dan 10 W/m2 vloeroppervlakte bedraagt - voor een 'gewone' woning is dat al gauw 100 à 130 W/m2 -, kan men door middel van de interne warmtelast in de warmtevraag voorzien. Een conventioneel warmteopwekkings- en distributiesysteem kan daardoor achterwege blijven en bij wijze van spreken is een haarföhn in het ventilatiesysteem voldoende om altijd het gewenste comfort te kunnen bieden.

Dat levert een interessant kostenvoordeel op waar uiteraard wel wat tegenover staat: extra isolatie, drielaags glas en, vooral, een veel nauwkeuriger bouwproces om voldoende luchtdichtheid en een minimum aan koudebruggen te kunnen garanderen. Maar de energielasten zullen aldus zeer beperkt blijven, zeker wanneer ook het warm tapwater op een duurzame manier wordt opgewekt.

NOM

Hoe je het ook noemt: nul-op-de-meterwoning, energienota-nulwoning, energienotaloze woning: investeren in extra maatregelen waardoor de energienota (vrijwel) wegvalt, is rendabel. Zeker nu sinds 1 januari 2015 het hypotheekbedrag dat eigenaren van een NOM-woning extra kunnen lenen, verhoogd is van €13.500 naar €25.000. Let wel, mocht de SDE subsidie in de toekomst wegvallen (in 2022 wordt de Salderingswet geëvalueerd), dan is NOM lastig te garanderen, tenzij huishoudens zelf opgewekte elektriciteit zelf gaan opslaan. OFME houdt de mogelijkheden op dat vlak nauwlettend in 't oog.