Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Diensten en werkwijze

De OFME helpt u een (zeer) energiezuinig en comfortabel gebouw te ontwerpen met lage levensduurkosten. OFME werkt voor:
- Particulieren
- Eigenaars kantoren en winkels
- Architecten
- Bouwpartijen
- Andere adviseurs, op vlakken waar ze kennis missen
- Overheden (gemeenten, provincies, …)
Onze diensten komen o.a. op het volgende neer:

1. Bestaande bouw

- Het adviseren van verduurzamingsmaatregelen (isolatie, beglazing, installatie, verlichting, zonnepanelen, warmte-/koudeopslag, etc.). U krijgt inzicht in de benodigde investeringen en hun terugverdientijden. Naar believen van quickscan tot realisatie.

- Het uitvoeren van 'basic' rekenwerk zoals temperatuuroverschrijdingsberekeningen voor en na het uitvoeren van (voorgenomen) maatregelen (incl. wat die maatregelen het beste kunnen inhouden).

- Het vergelijken/beoordelen van offertes van duurzaamheidsmaatregelen.

- Het opsporen van de oorzaken van comfortproblemen (tocht, te laag verwarmingsvermogen, vocht, etc.) en het oplossen daarvan.

2. Nieuwbouw

- Het uitvoeren van een quickscan van energiebesparingsmogelijkheden in uw (voorlopig) ontwerp.

- Het geven van gerichte adviezen over de gebouwschil (Rc-waarde, massa, luchtdichtheid, etc.) en gebouwinstallaties (bijv. benodigde investering, verwachte energielasten en overige aspecten zoals onderhoud, ruimtebeslag en geluid).

- Ontwerp van duurzame klimaatsystemen (met waar van toepassing: zonnepanelen, ventilatie met warmteterugwinning, warmtepomp, zonneboiler, etc. etc.).

- Meewerken in ontwerpteams van initiatieffase t/m gebouwrealisatie en gebruik. Voor bouwgroepen: in overleg met bouwgroepleden het energieconcept ontwerpen, de benodigde berekeningen uitvoeren en het Voorlopig Ontwerp maken, naast het fungeren als vraagbaak / toezichthouder tijdens de latere bouwfasen.

- Doorrekenen van verwacht energiegebruik en verwacht comfort.

- Advisering / begeleiding bij Passiefbouw (o.a. energieconcept, PHPP berekening, toezien op uitvoering tijdens de bouw).

- Het uitvoeren van bouwaanvraagberekeningen zoals warmtevraag- (en eventueel koellast-), temperatuuroverschrijdings- (TO) en energieprestatie- (EPC) en milieuprestatieberekeningen (MMG).

- Het uitvoeren van zogeheten dynamische energievraagberekeningen (i.e. gedetailleerde berekening van de energievraag en het binnenklimaat van een pand gebaseerd op een realistische inschatting van het gebruik).

3. Duurzaamheid overig

- Het geven van presentaties en workshops voor bewustwording van belanghebbenden.

- Het ontwikkelen van softwaremodellen / Exceltools waarmee u zelf terugkerende duurzaamheidsbeslissingen kunt nemen.

- Het leiden van brainstormsessies voor het oplossen van duurzaamheidgerelateerde problemen.

- Het onafhankelijk beoordelen van nieuwe producten, puur op basis van het werkingsprincipe (fysica), materiaalgebruik en prijs (plus aspecten waar mogelijk aan wordt voorbijgegaan).

- Het adviseren van 'antieke' vormen van ventilatie, verwarming en koeling voor diegenen die installatieloos willen bouwen.

Welke werkzaamheden voert de OFME niet uit?

Zaken als energielabeling en –certificering doet OFME niet. Maar ik werk samen met goede adviseurs die dat wel uitstekend kunnen. Laat maar weten waarnaar u op zoek bent. De voor een bouwvergunning vereiste standaardberekeningen zoals EPC-berekening, ventilatieberekening, daglichtberekening en MPG (milieuprestatie) berekening voer ik overigens wel uit.

Zit u met iets anders? Vraag gerust!